Avís legal

AVíS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), LA TRIBU LLIBRERIA (EL CABÀS DE L'ELISA SCCL) l’informa que és el titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, l’informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és: 

EL CABÀS DE L'ELISA SCCL (LA TRIBU LLIBRERIA)
NIF:
F67378117
Domicili social: C/ Pons i Gallarza 30, baixos, de Barcelona (08030).

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que, si s’escau, resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a la LA TRIBU LLIBRERIA (EL CABÀS DE L'ELISA SCCL) o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que LA TRIBU LLIBRERIA (EL CABÀS DE L'ELISA SCCL) ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu, però no limitador, a no emprar-los per:

  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de la LA TRIBU LLIBRERIA (EL CABÀS DE L'ELISA SCCL), dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. LA TRIBU LLIBRERIA (EL CABÀS DE L'ELISA SCCL) es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, LA TRIBU LLIBRERIA (EL CABÀS DE L'ELISA SCCL), no serà responsable de les opinions publicades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

LA TRIBU LLIBRERIA (EL CABÀS DE L'ELISA SCCL) no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

LA TRIBU LLIBRERIA (EL CABÀS DE L'ELISA SCCL) es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir continguts i serveis que es prestin a través del lloc web com la forma amb què aquests apareixen presentats o ubicats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que a la pàgina web es disposi d’enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, LA TRIBU LLIBRERIA (EL CABÀS DE L'ELISA SCCL) no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas LA TRIBU LLIBRERIA (EL CABÀS DE L'ELISA SCCL) assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

LA TRIBU LLIBRERIA (EL CABÀS DE L'ELISA SCCL) es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

LA TRIBU LLIBRERIA (EL CABÀS DE L'ELISA SCCL) perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

LA TRIBU LLIBRERIA (EL CABÀS DE L'ELISA SCCL) podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre LA TRIBU LLIBRERIA (EL CABÀS DE L'ELISA SCCL) i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.